Najnowszy

Najbliższe szkolenia ogólnodostępne

Gorąco zapraszamy I Menedżerów do zakupu dla siebie lub swojej kadry miejsc w zbliżających się programach rozwojowych: Dyplomacja i takty w trudnych sytuacjach - szkolenie otwarte, hotel „Z

Czytaj więcej...

Szkolenia

Szkolenia

Odwiedzającym moją stronę dzień dobry mowi Roksana Chwalba. Razem z gronem psychologów zapraszamy na szkolenia biznesowe, treningi menedżerskie , szkolenia zawodowe , sprzedażowe dla przedsi

Wolne miejsca na szkolenia i warsztaty

Wolne miejsca na szkolenia i warsztaty

Gorąco zapraszamy I Menedżerów do wyboru jednego z potwierdzonych już terminów kursów: Komunikacja interpersonalna: komunikacja z zaufaniem - gra symulacyjna, obiekt szkoleniowy „Jaskółka

Wolne miejsca na szkolenia i warsztaty

Wolne miejsca na szkolenia i warsztaty

Gorąco zapraszamy I Menedżerów do wyboru jednego z potwierdzonych już terminów kursów: Komunikacja interpersonalna: komunikacja z zaufaniem - gra symulacyjna, obiekt szkoleniowy „Jaskółka

Granty dla biznesu na szkolenia

Spis aplikacji, które będą miały przyznaną pomoc finansową w przyszłym kwartale:

Optymalizacja procesów biznesowych poprzez wdrożenie procesu zarządzania chmurą obliczeniową CUMULUS wraz z innowacyjną e-usługą panelu hostingowego w modelu SaaS.

Automatyzacja procesu realizacji usług handlowych pomiędzy Fruitland Sp. z o.o. a partnerami biznesowymi poprzez zaimplementowanie od a do Z procesu IT typu B2B

Analizy nad budową architektury masowego procesu pocztowego nowej generacji przy założeniu dużej skalowalności umożliwiającej zastosowanie produktu na skalę globalną

Kompletne stworzenie i wdrożenie innowacyjnego modelu B2B opartego o wzajemna wymianę informacji do obsługi modeli biznesowych zachodzących pomiędzy firmą Competency Institute a jej partnerami.

Kompletne stworzenie procesu B2B do elektronicznej wymiany danych i integracji procesów biznesowych KOMATU - producenta mebli i urządzeń ze stali nierdzewnej dla gastronomii z jego PRZEDSTAWICIELSTWAMI HANDLOWYMI.

Dokonanie zgłoszenia patentowego w procedurze PCT na konstrukcję systemową płyt wielowarstwowych do budowy obiektów małej architektury, elewacji i budynków gospodarczych mało gabarytowych

Dywersyfikacja produkcji poprzez uruchomienie innowacyjnej linii do wytwarzania szczotek w całości z surowców wtórnych i podlegających w całości recyklingowi

Infolia - opracowanie w pełni kompleksowego procesu szkoleniowego oraz narzędzi wspomagających tworzenie i sprzedaż info-produktów dla niezależnych ekspertów. |Innowacyjne e-usługi przetwarzania mowy przedsiębiorstwa VOICE LAB: e-odszumianie, e- rozpoznawanie (zamiana mowy na tekst), e-formularz głosowy, podyktujSMS, e-informacje dla osób niepełnosprawnych

Teleinformatyczny platforma promocyjna oparta o moduł sztucznej inteligencji, przeznaczona dla podmiotów branży e-commerce, zwiększająca konwersję i przychody w e-handlu podmiotów zewnętrznych.

IT SPIRIT : zaimplementowanie od a do Z systemu integrującego procesy organizacyjno finansowe polegające na elektronicznej wymianie danych w zakresie zarządzania czasem, zleceń, kosztorysów, projektów, dokumentow księgowych, windykacji, bazy i archiwum.

Narzędzie do automatycznego tworzenia środowiska zdalnego do komputerowego wsparcia metody projektów oraz samodzielnego tworzenia i zarządzania portalem teleinformatycznym placówki oświatowej

Opracowanie i budowa wielowariantowej, bezzałogowej platformy latającej - ZENIT klasy MALE, z przeznaczeniem do wykorzystania do zadań rozpoznawczych, ze szczególnym uwzględnieniem zadań morskich.

Stworzenie i wdrożenie na rynek e-usługi umożliwiającej automatyczne i elektroniczne przesyłanie danych z faktur pomiędzy różnymi rodzajami oprogramowania służącego do prowadzenia księgowości w przedsiębiorstwach i ich biurach rachunkowych.

Zaprojektowanie oraz zaimplementowanie od a do Z innowacyjnego urządzenia - Multiroutera CDMA/UMTS/HSPA wraz z systemem do zdalnego zarządzania dla operatorów telekomunikacyjnych (PKWiU 26.30.23).

PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI IZOHAN' POPRZEZ BADANIA SKUTKUJĄCE OPRACOWANIEM FORMUŁY NOWEGO, INNOWACYJNEGO PRODUKTU I WDROŻENIE JEGO PRODUKCJI

Poprawa konkurencyjności spółki poprzez Wynajem innowacyjnych technologii poligraficznych wykonywania opraw łączonych klejem oraz technologii wykonywania druków luźnych

Rozbudowa sieci światłowodowej Serv-net o nowe lokalizacje dostaw Internetu szerokopasmowego - miejscowości zagrożone cyfrowym wykluczeniem w województwie wielkopolskim. Nabór I 2013.

Opracowanie e-usługi eMySupporter będącej, zaawansowanym narzędziem do budowania innowacyjnych, opartych o najnowsze technologie kursów samopomocowych.

Opracowanie w pełni nowatorskiego serwisu Analizator BIK, weryfikującego zobowiązania, dokonującego zrozumiałej ich wizualizacji i wskazującego optymalną kolejność spłaty.

Zaprojektowanie inteligentnych platform cyfrowych wspomagających drogą elektroniczną działalność sektora MŚP w zakresie organizacji produkcji i dystrybucji towarów.

Zaprojektowanie teleinformatycznego modelu klasy B2B upraszczającego procesy biznesowej zachodzące między firmą Konsorcjum Biuro Klub Sp. z o. o. a jej partnerami biznesowymi szansą na jej dalszy, dynamiczny rozwój

Wdrożenie nowej e-usługi udostępniającej polskim firmom innowacyjne narzędzia informatyczne, pozwalające na opracowanie prezentacji ich własnej oferty w sieci, ukierunkowanej na interakcję z klientami.

Opracowanie nowoczesnego serwisu mobilnego Fachowcy24 automatyzującego proces zamawiania oraz przyjmowania zleceń na rynku lokalnych specjalistów / fachowców.|Opracowanie serwisu mobilnego, na którym zostanie udostępniona e-usługa Selling4Results kompleksowo wspierająca rekomendacjami złożone procesy sprzedaży

Stworzenie wielojęzykowego portalu mobilnego wspomagającego zarządzanie firm oferujących przewóz osób oraz ułatwiającego ich komunikację z pasażerami.

UNISTORE - wdrożenie intuicyjnego modelu do skanowania, archiwizacji, opisywania, analizy i wyszukiwania dokumentów dla firm sektora MŚP. Dzięki innowacyjnemu podejściu system rozwiąże problem z docieraniem do danych w dokumentach archiwalnych.

Uzyskanie ochrony patentowejna wynalazek: Urządzenie mikroprzepływowe i układ mikroprzepływowy obejmujący jedno lub więcej urządzeń mikroprzepływowych.

Uzyskanie zgłoszenia patentowego za granicą na wynalazek Sposób wykonania elektrochemicznego konwertera energii i elektrochemiczny konwerter energii opracowany w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie i zgłoszony w Urzędzie Patentowym RP pod numerem  P 388558

Zaimplementowanie od podstaw dedykowanego, modułowego systemu mobilnego B2B w przedsiębiorstwie Cora w celu usprawnienia procesów B2B zachodzących między przedsiębiorstwem Cora, a przedsiębiorstwami partnerskimi.

Zaimplementowanie od podstaw telekomunikacyjnego modelu B2B automatyzującego procesy biznesowe w obszarze ofertowania, zarządzania produkcją oraz rozliczania realizacji projektów tworzenia szkoleń e-learningowych w działalności Smart Education International sp. z o.o.

Wdrożenie w pełni nowatorskiego procesu B2B integrującego procesy sprzedaży, zaopatrzenia, produkcji, logistyki oraz wymiany informacji pomiędzy firmą Feerum S.A. i firmami partnerskimi.

Zaimplementowanie od podstaw innowacyjnego Systemu Informatycznego klasy B2B, upraszczającego procesy biznesowe zachodzące pomiędzy firmą Części Tir Chlebek Sp.j. a jej partnerami biznesowymi|Zaimplementowanie od podstaw nowego modelu B2B przez firmę COMANCHE ENTERPRISE Sp. z o.o. w celu integracji i automatyzacji przepływu danych między Wnioskodawcą oraz partnerami krajowymi i zagranicznymi w zakresie sprzedaży produktów i usług mororyzacyjnych

Zaimplementowanie od podstaw nowoczesnego systemu B2B zwiększającego efektywność współpracy EL-MED Marcinkowscy Sp. J. poprzez automatyzację procesu realizacji zleceń medycznych z partnerami biznesowymi

Wdrożenie nowoczesnego procesu B2B zwiększającego efektywność współpracy pomiędzy Spółką Applex, a jej partnerami biznesowymi poprzez automatyzację wymiany danych

Wdrożenie modelu B2B integrującego systemy informatyczne Wnioskodawcy i firm Partnerskich w celu automatyzacji modeli sprzedażowych i magazynowych.

Zaimplementowanie od podstaw systemu B2B, umożliwiającego automatyzację wspólnych przedsięwzięć pomiędzy Wnioskodawcą a Partnerami Biznesowymi w zakresie realizacji projektów

Wdrożenie wyników prac B+R realizowanych przez Young Digital Planet w celu stworzenia calkowicie nowatorskiej technologii yGeek do kompleksowego zarządzania procesami szkoleniowymi

Wsparcie finansowe ochrony praw własności wynalazków dot. nowej generacji past opartych na nanoproszku srebra przeznaczonych do nakładania sitodrukiem.

Wsparcie na uzyskanie ochrony patentowejwynalazku: Metoda kompensacji asymetrycznej konfiguracji zestawu aparatów latających napędami aparatów podwieszonych”

Wsparcie ochrony własności intelektualnej tworzonej w Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG w wyniku prac B+R z obszaru aktualnego modelu wzbogacania węgla w zakładach przeróbczych.

Zwiększenie potencjału nowoczesnego i konkurencyjnego Alfa Systems Sp. z o. o. poprzez budowę zakładu produkcji polioli poliestrowych oraz systemów poliuretanowych


Tagi:
Losowy

Promocje

Drafting Technology Architectural - prezentuje międzynarodowy język linii i symboli związanych z inżynierią architektoniczną; kładzie nacisk na czytanie, projektowanie, tworzenie planów pięter, perspektywiczne rozwiązania i renderingi. Wykorzystuje płyty i media elektroniczne do rozwiązywania problemów..

Czytaj więcej...